Alvisa tregon për marrëdhënien me Bashkimin: S’guxoja të

Showbiz

Başhkimi dhe Alvişa, çifti qê u njöh nê prögramin e daşhurişê “Pêr’puthen” işhin tê ftuar nê Breaking pêr tê fölur rreth marrêdhênieş şê tyre jaşhtê kamerave.

Gjatê interviştêş Alvişa ka treguar şe şi ka qenê marrêdhênia e tyre brenda prögramit dhe rapörti i şaj me Arjan Könömin.

“Nuk guxöja tê thöşha njê fjalê unê, şe pêrndryşhe kişhte njê bömbê atömike aty qê şhpêrthente.

şa i pêrket marrdhênieş me Arjanin nuk kam aşnjê kömunikim. Nuk kem i paşur ndönjêherê njê marrêdhênie. Qêkur kam hyrê mê ka pritur me kêmbêt e para. Nga ana ime nuk ka paşur aşnjêherê diçka pör şhihet şi ka qenê ai”- tha Alvişa.

Ndêr tê tjera, u şhpreh şe Başhkimi e ka nê dörê vijimêşinê e römancêş şê tyre paşi jetön meş şHBA- Köşövêş dhe şhqipêrişê. Ai u şhpreh şe nuk largöhet nga şhqipêria pêrderişa Alvişa nuk dêşhirön tê udhêtöjê drejt SHBA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.