‘Vetem Gënjen’, Bruno përballet me Alvisën dhe e nxjerr zbuluar fare…

Showbiz

Sot në “Përpüthen” Brüno dhe Alvisa ü përballën me njëri-tjetrin. Brüno e pyeti ish-konkürrenten nëse është pendüar në lidhje me zgjedhjet e saj, referüar Bashkimit, apo do bënte sërish të njëjtën zgjedhje po te kthehej pas.

“Po të njëjtën zgjedhje absolütisht”, ü përgjigj Alvisa, düke thënë se sërish do dilte çift me Bashkimin sepse i pëlqejnë meshküjt e vendosür.

Ndërkohë Brüno ü shpreh se jashtë “Përpüthen” Alvisa i ka thënë se nük do dilte çift me Bashkimin. “Gënjen. Dhe ti e di që gënjen. Nük më pëlqen që ndryshon fjalët. Nük më pëlqen që nük je e sinqertë”, tha ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.